sunnuntai 17. tammikuuta 2016

Racket - iskuryhmän materiaalin testaaminen oppilaiden kanssa

Tehtävien ideoinnin lisäksi Racket - iskutyhmä on testannut Koodausta kouluun ohjelmointimateriaaleja omien oppilaidensa kanssa. Tässä yhteenveto syksyn testaamisista.

Kämmenniemen koulu

9. luokka (tietotekniikkapainotus)

Testitunnit:
 1. Peruslaskut ja DrRacket-ympäristöön tutustuminen (1h).
 2. Peruskuvioiden piirtäminen ja kuvien yhdistely. Japanin lipun, Suomen lipun ja auton lisäksi osa ehti tehdä myös omia kuvia. (3h)
 3. Funktion käsitteeseen tutustuminen koodaamalla pinta-alan laskufunktioita sekä avaruuskappaleiden levityskuvia. (2h)
 4. Ehto- ja valintalauseisiin sekä vertailuoperaattoreihin tutustuminen harjoittelemalla ensin yksinkertaisia if-lauseita (lämmityksensäätely- ja portsari-funktio). Toisella tunnilla tehtiin monimutkaisempi valintalause (bussin rahastaja) sekä piilokuva (Saksan lippu). Tarkemmin tunneista täällä.(2h)
 5. Ryhmä testasi itsenäisesti Racket Turtlea seuraamalla materiaalin videoita. (2h)
 6. Viimeiseksi tehtiin vielä tietokilpailupelejä. (2h)
Osa Kämmenniemen koululla koodatuista Racket Turtle - kuvista (koottu Padlet-seinälle)
Tässä oppilaiden haastattelu kuuden viikon ohjelmointijakson jälkeen:

 
Takahuhdin koulu

Testitunnit:

7. luokka (matikkapainotus)
 1. Laskujärjestysharjoitus ja DrRacket:iin tutustuminen. (2h) 
 2. Peruskuvioiden piirtäminen sekä kuvien yhdistely, Japanin ja Suomen liput tai auto. (2h)
 3. Peruskuvioiden jälkeen tutustuttiin mm. "rotate", "scale" ja "crop" komentojen käyttöön, jonka jälkeen jatkoimme tehtäväsivuilta löytyviin "monimutkaisten kuvien" harjoitteluun. (3h)
 4. Oman ja luokan logon suunnittelu ja toteutus (2h)
8. luokka (matikkapainotus)
 1. Ryhmä tutustui Racket-koodaamiseen tekemällä laskujärjestysharjoituksen sekä piirtämällä peruskuvioita. Tarkemmin tunneista täällä. (3h)
 2. Racket Turtle peruskuvioiden piirtäminen.(2h)
 3. Jouluisten kuvien piirtäminen käyttäen hyväksi peruskuvioita ja niiden yhdistelyä. (2h)

Kevätlukukaudella on vielä tarkoitus koodata ohjelmat erilaisten pinta-alojen laskemiseksi.

Ylöjärven yhtenäiskoulu

Testitunnit:

7. luokka
 1. Laskujärjestysharjoitus ja DrRacket:iin tutustuminen (1h).
 2. Peruskuvioiden piirtäminen sekä kuvien yhdistely, Japanin ja Suomen liput tai auto. (2h)
Ylöjärvellä oli tulostettu opettajan materiaalista ohjediat tietokoneluokan seinälle
8. luokka (matematiikka)
 1. Laskujärjestysharjoitus ja DrRacket:iin tutustuminen (1h).
 2. Peruskuvioiden piirtäminen sekä kuvien yhdistely, Japanin ja Suomen liput tai auto. (2h)
 3. Funktion käsite kuvafunktioiden avulla sekä ehtolause ja valintalause ympyräanimaation yhteydessä (kasvava ja pienenevä ympyrä). Tarkemmin tunneista täällä. (2h)
 4. Oman animaation tekeminen valintalauseen ja funktion avulla. Tarkemmin tunneista täällä. (2h) 
Racket - animaatio, jossa pyöritetään Minion hahmoa
8. luokka (ohjelmointikurssi)
 1. Racketiin tutustuminen, peruskuvioiden piirtäminen, muuttujan määrittäminen (2h)
 2. Kuvioiden yhdistäminen ja muokkaaminen (4h)
 3. Funktioihin perehtymistä ja kuvioiden tuottamista funktioiden avulla (2h)
 4. Peruslaskutoimitusharjoituksia (2h)
 5. Prosenttilaskentaa, pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista itse muodostettujen funktioiden avulla (3h)
 6. Funktioiden testitapausten muodostamista ja funktion testaamista (1h)
 7. Kuvioiden piirtämistä käyttäjältä kysytyn tiedon (display-read) perusteella (2h)
9. luokka (3 ryhmää, ryhmästä riippuen joko peruskuvioiden tuottamista tai funktion muodostamista)
 1. Racketiin tutustuminen
 2. Peruskuvioiden piirtäminen, muuttujan määrittäminen, kuvioiden yhdistäminen, peruslaskutoimitusharjoituksia ja funktioiden muodostamista sekä prosenttilaskentaa, pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista itse muodostettujen funktioiden avulla (1-2h)
Kaukajärven koulu

Testitunnit:

8. luokka (ohjelmointikurssi)
 1. Peruskuvioiden piirtäminen sekä kuvien yhdistely, Japanin ja Suomen liput tai auto. (2h)
 2. Racket Turtle peruskuvioiden piirtäminen (kolmio, neliö, suunnikas, toisto). Tarkemmin tunneista täällä. (2h)
 3. Racket Turtle spiraalin tekeminen funktion ja map:in avulla. Tarkemmin tunneista täällä. (2h)  
Kauksun Turtlet
Tämän lisäksi Kaukajärven koulun kaikille matematiikan opettajille pidettiin 1,5h Racket alkeet perehdytys.

Tesoman koulu

Testitunnit:

7. luokka
 1.  Racket Turtle peruskuvioita (kolmio, kuusikulmio, suunnikas). (1h)
 2.  Racket Turtle peruskuvioita toiston avulla sekä värin vaihtaminen. (1h)
8. luokka
 1.  Funktiot ja muuttujat. Tarkemmin tunneista täällä. (1h) 
 2.  Kuvaajien piirtäminen plot2D:llä. Tarkemmin tunneista täällä. (1h)
Kuvaajia piirrettynä DrRacket:illä

9. luokka
 1.  Racket Turtle peruskuvioita, kuvia toiston ja värinvaihdon avulla. (1h)
Moision koulu

Testitunnit:
 
8. luokka (suurin osa koulun 8. luokista matematiikan tunneilla)
 1. Laskujärjestysharjoitus ja DrRacket:iin tutustuminen (1-2h).
 2. Peruskuvioiden piirtäminen sekä kuvien yhdistely, Japanin, Suomen, Saksan, Brasilian liput (tai auto). (1-2h) 
Moision koululla koodattuja lippuja
Tämän lisäksi Moision koululla pidettiin kaikille matikan opettajille 1h Racket alkeet perehdytys.

Lielahden koulu

Testitunnit:
 
7. luokka
 1. Peruslaskut ja DrRacket:iin tutustuminen. (1h)
 2. Vertailuoperaattorit, murtolukujen ja negatiivisten lukujen suuruusjärjestys. (1h)
 3. Peruskuvioiden piirtäminen ja tallentaminen. (1h)
8. luokka (AT pakollinen, 2 ryhmää)

 1. Peruskuviot ja DrRacket:iin tutustuminen. (1h)
 2. Kuvien yhdistely, Japanin ja Suomen liput. (1h)
8. luokan peliohjelmointikurssi 

Peliohjelmointikurssilla koodattiin "Whack-a-mole"-pelit Racket:illä. Peligrafiikat tehtiin GIMP2-ohjelmalla. Tunneista tarkemmin täällä. (4 x 2h)

Yksi "What-a-,mole"-peli Lielahden koulusta
Hatanpään koulu

Testitunnit:

8. luokka

Tutustui neliön ja neliöjuuren käsitteeseen Racket-harjoituksen avulla. (1h)
Neliön ja neliöjuuren käsitteen tutkimiseen tarkoitettuja Racket:illä piirrettyjä kuvia

Linnainmaan koulu

8. luokka (AT valinnainen, 2 ryhmää) 

Ryhmät ovat käyneet läpi Koodiaapisesta löytyvää materiaalia. Aikaa on ollut valinnaiskurssin takia mukavasti käytössä ja ryhmät jatkavat tästä keväällä eteenpäin.
 1. Laskujärjestysharjoituksia ja DrRacketiin tutustumista (2h)
 2. Peruskuvioiden piirtäminen, kuvien yhdistely, monimutkaiset kuvat (4h)
 3. Oman monimutkaisen kuvan suunnittelu ja toteutus (2-4h)
 4. Funktioihin tutustuminen ja niiden käsittely tehtävien avulla (pinta-alat, tilavuudet, kuvafunktiot) (4h) 
Linnanmaalla koodattuja Racket - kuvia

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti